Tajništvo Slovenskega pastoralnega sveta sestavljajo tajniki (nad)škofijskih pastoralnih svetov (ŠPS) in voditelji komisij pri SPS: Slovenske oznanjevalne komisije (SOK), Slovenske liturgične komisije (SLK) in Slovenske komisije za karitativne dejavnosti (SKKD).

Tajništvo vodi eden od tajnikov SPS, ki se v tej vlogi vrstijo na dve leti po naslednjem redu (nad)škofij: Koper, Ljubljana in Novo mesto (metropolija Ljubljana) ter Maribor, Celje in Murska Sobota (Metropolija Maribor).

Člani tajništva Slovenskega pastoralnega sveta so:

 • msgr. Andrej Glavan, predsednik SPS
 • Igor Dolinšek, tajnik SPS, ŠPS Ljubljana
 • mag. Slavko Rebec, ŠPS Koper
 • dr. Silvester Fabijan, ŠPS Novo mesto
 • mag. Branko Cestnik, ŠPS Celje
 • Goran Kuhar, ŠPS Murska Sobota
 • mag. Roman Starc, Slovenska liturgična komisija
 • mag. Srečko Hren, Slovenska oznanjevalna komisija
 • mag. Matej Kobal, Slovenska komisija karitativnih dejavnosti

V tajništvo SPS so bili imenovani tudi člani animacijske ekipe za implementacijo PiP-a:

 • s. mag. Magda Burger
 • Matej Cepin
 • mag. Branko Cestnik
 • mag. Stanislav Rebec