Člani plenuma SPS so člani tajništva Slovenskega pastoralnega sveta:

 • msgr. Andrej Glavan, predsednik SPS
 • Igor Dolinšek, tajnik SPS, ŠPS Ljubljana
 • mag. Slavko Rebec, ŠPS Koper
 • dr. Silvester Fabijan, ŠPS Novo mesto
 • mag. Branko Cestnik, ŠPS Celje
 • Goran Kuhar, ŠPS Murska Sobota
 • mag. Roman Starc, Slovenska liturgična komisija
 • mag. Srečko Hren, Slovenska oznanjevalna komisija
 • mag. Matej Kobal, Slovenska komisija karitativnih dejavnosti

V tajništvo SPS so bili imenovani tudi člani animacijske ekipe za imlementacijo PiP-a:

 • s. mag. Magda Burger
 • Matej Cepin
 • mag. Branko Cestnik
 • mag. Stanislav Rebec

Člani plenuma  SPS so tudi:

 • voditelji (nad)škofijskih Pastoralnih služb (PS),
 • voditelj Medškofijskega odbora za župnijske pastoralne svete (ŽPS),
 • voditelj Medškofijskega odbora za mladino (MOM),
 • voditelj Medškofijskega odbora za družino (MOD),
 • voditelj Slovenskega katehetskega urada (SKU),
 • voditelj Slovenske Karitas (SK),
 • predstavnik Medškofijske komisije za duhovne poklice (MKDP),
 • predstavnik Komisije za sredstva družbenega obveščanja (KSDO) pri SŠK,
 • predstavnik Medškofijskega odbora za zdravje (MOZ),
 • predstavnik Medškofijskega odbora za turizem (MOT),
 • predstavnik Konference redovnih ustanov Slovenije (KORUS),
 • predstavnik Sveta katoliških laikov Slovenije (SKLS),
 • predstavnik Rafaelove družbe,
 • predstavnik Vojaškega vikariata,
 • predstavnik Zaporniškega vikariata,
 • predstavnik Mreže slovenskih Marijinih svetišč
 • dekan Teološke fakultete Univerze v Ljubljani (TEOF),
 • predstavnik drugih pastoralnih institucij (urednik revije Cerkev v sedanjem svetu),
 • predstavniki zamejskih Slovencev (iz Trsta, Gorice in Celovca).