Slovenski pastoralni svet (SPS) Ciril-Metodov trg 4, p. p. 1990, 1001 Ljubljana

E-naslov: slovenski.pastoralni.svet@rkc.si

Tel: 01/234 26 51

Predsednik: msgr. Andrej Glavan

Tajnik: Igor Dolinšek

Organizatorka dela: dr. Mojca Bertoncel