Medškofijski odbor za družino (MOD)

Predsednik: msgr. Andrej Glavan
Tajnik: Rafko Klemenčič

Tel.:041 862 636
E-naslov:
rafko.klemencic@rkc.si