Slovenska komisija za karitativno dejavnost (SKKD)

Predsednik: Jože Kern

Tel.: 051 694 467
E-naslov:
karitas.lj@rkc.si