Nameni pastoralnega obdobja 2012–2014

2012–2013

 • Približati ljudem vsebino
 • Pripraviti se za načrtovanje
 • Leto vere

2013–2014

 • Izvajanje načrtovanja

 

Pastoralni koledar

Pred vami je oblika pastoralnega koledarja, ki vsebuje načrtovane dejavnosti, pripomočke in orodja, ki jih želijo škofijski pastoralni uradi ponuditi kot pomoč pri pastoralnem delu.

Vsebuje šest vsebinskih sklopov glede na enega od šestih ciljev, ki smo jih prepoznali kot temeljne vzgibe, katerim sledimo in nam pomagajo pri pastoralnem udejanjanju leta vere ter spoznavanja krovnega dokumenta PiP-a. V njem že lahko prepoznate usmeritev: namene in cilje prihodnjega pastoralnega obdobja.


Končni namen dvoletnega pastoralnega obdobja 2012–2014 je naslednji:

ŠKOFIJA, ŠKOFIJSKI ORGANIZMI in ŽUPNIJE v letu 2013/2014:

 • izdelajo svoje pastoralne načrte, v katerih opredelijo prioritete dela za naslednjih pet let;
 • svoje načine delovanja prilagodijo izzivom sekularizacije in krepitvi osebne vere.

 

V prvem letu tega obdobja smo si tako zadali naslednjih 6 ciljev:

 1. Verniki se sprašujejo, zakaj verujem, delam določene stvari?
 2. Verniki smo navdušeni nad Jezusom Kristusom preko osebnega srečanja z njim.
 3. Verniki smo opogumljeni za pričevanje v vsakdanjem življenju.
 4. Občestva se bodo v pogovoru seznanjala z dokumentom in ga ponotranjala.
 5. Na ravni škofije obstaja seznam moderatorjev, usposobljenih in opremljenih (z orodji) za pastoralno načrtovanje v župniji, škofiji, škofijskih občestvih.
 6. Izbrane bodo pastoralne prioritete škofije.

V nadaljevanju tega dokumenta so predstavljeni vsi cilji ter njim pripadajoče dejavnosti. Pri vsakem cilju so navedene najprej skupne dejavnosti pastoralne službe, v nadaljevanju pa še dejavnosti posameznih organizmov.

V zadnjem delu dokumenta so zbrane tudi tiste dejavnosti, ki ne odgovarjajo posameznemu specifičnemu cilju ampak vsem šestim (1–6).

 

1. VERNIKI SE SPRAŠUJEJO, ZAKAJ VERUJEM – ZAKAJ DELAM DOLOČENE STVARI?

2. 9. 2012 ►Dan društva SKAM – Zakaj imeti v svoji župniji malo občestvo mladih, ki skupaj raste v veri? ►SKAM

9. 2012►Gibanja, združenja in organizmi. Posredovati jim dopis s tremi cilji, procesom in povabilom k sodelovanju. ►PS, ŠUL, nadškof

9. 2012►Dopis katehetom, staršem in veroučencem s tremi cilji, procesom in povabilom k sodelovanju. ►ŠKU/SKU

9. 2012►Izid Priročnika Teologija telesa za mlade ► SKAM/Družina/Emanuel/ ►SKU/Iskreni. net

9. 2012►Izid knjižice Življenje z Jezusom, 1/7 del, sodobni /dinamični prevoda NZ (Lk, Jak, Kol in 1 in 2 Jn) ► SKAM/Svetopisemska družba

9. – 10. 2012►Promocija in razširjanje Drobcev vere ► PS, ŠUL

9. 2012 –►Posredovati poudarke leta vere katehetom in veroučencem ► Katehetski simpozij; Študijsko posvetovanje katehistinj in katehistov: Naša kateheza

9. 2012 –E–novice ŠUL: »Provokacija«; misel svetnika in pričevanja sodobnih pričevalcev ► ŠUL

9. 2012 –►Razlaga posameznih vsebin po Verovati danes – kasnejša izdaja v knjižni obliki ►ŠUL

9. 2012 – 3. 2013►Itinerarij in razlage izpovedi vere s katehezo ► PS, ŠKU

9. 2012 – 11. 2012►Ponuditi župnijam v izvajanje itinerarije poglabljanja vere, ki se že izvajajo ► ŠKU, SKU, gibanja

9. 2012 – 8. 2013►Radijska kateheza za mlade: »Zakaj?« (dvakrat mesečno) ► ŠOM/SKAM

9. 2012 – 6. 2013►Center SKAM Lj.: Skupina YOU CAT, za mladinske voditelje – Zakaj verujem? ► SKAM

9. 2012 – 6. 2013Kateheze za mlade – sproti objavljene na www. e–skam ► ŠOM/SKAM

7. 10. 2012Začetek leta vere po župnijah s povabilom ljudi v trajnejši proces ►PS, ŠUL, nadškof

10. – 12. 2012►Uvodniki na spletni strani UNIPAS: Zakaj verujem? Zakaj nekaj delam, sem član nečesa? (pričevanja študentov in profesorjev) ► UNIPAS

10. 2012 – 6. 2013►Po študentski sv. maši ob 19.00: Katekizemska skupina (2. torek) ► UNIPAS

10. 2012 – 6. 2013►Gradiva za študentske skupine na internetni strani UNIPAS ► UNIPAS

10. 2012►Zakaj rožni venec? Molitev veselega dela RV za družine (v NP). Spletna stran ŠUD – Zakaj verujem v Jezusa Kristusa? ► ŠUD, ŠUL

10. 2012 – 4. 2013►Razlaga liturgičnih in občestvenih drž pri sveti maši ► ŠKU s sodelavci

12–22. 11. 2012Nikodemovi večeri  UNIPAS + Socialna akademija

Advent, božičAdventni koledar. Gradiva povezana s cerkvenim letom ► PS, ŠUL

12. 2012Adventna akcija: Za advent v Brazilijo? – pomoč vrstnikom v Braziliji ► SKAM

2. – 3. 2013►Okrogle mize: »Skupnosti dajemo nasmeh. « Niz šestih okroglih miz (radijskih oddaj)na temo leta vere v sodelovanju z radiem Ognjišče. ► SKAM

Post 2013Postni koledar; Gradiva povezana s cerkvenim letom. Zakaj križev pot? Križev pot družin; Video gradiva – you tube ► PS; ŠUD; ŠUL

3. 2013►Zakaj verujem; zakaj sem član veroučne skupine – notranji opis in s tem tudi oseben notranji odgovor (priprava orodja) ► Naša kateheza s sodelavci – priprava priloge NK

Velika noč►Gradiva povezana s cerkvenim letom. Vera v vstajenje! ► PS, ŠUL

 

2. VERNIKI SMO NAVDUŠENI NAD JEZUSOM KRISTUSOM PREKO OSEBNEGA SREČANJA Z NJIM.

9. 2012 – ► Pričevanja svetnikov – bogoslužni zvezek in spletna stran ŠKU ► ŠKU, PS

9. 2012 – 6. 2013►Center SKAM Lj.: adoracija in sv. maša (3. ponedeljek v mesecu) ► SKAM

9. 2012 – 6. 2013►Center SKAM Lj.: skupina Deljenje Božje besede, za mladinske voditelje – Osebno srečanje z Bogom ► SKAM

9. 2012 – 6. 2013►Objave na e–skam: molitvene ure pred Najsvetejšim ► SKAM

9. 2012 – 6. 2013►Center SKAM Lj.: taizéjska molitev (enkrat mesečno) ►SKAM

9. 2012 – 6. 2013►Center SKAM Lj.: redna tedenska navzočnost redovnice za pogovore in duhovnika za pogovore in spoved ► SKAM

10. 11. 2012►Izid in promocija katekizma: Navdušeni nad Kristusom–Bog ljubi ► PS, ŠUL

9. 2012 – 9. 2013►Gradiva za uvajanje v molitev, adoracijo ► ŠUL

10. 2012 – 4. 2013►Razlaga zakramentov ► ŠKU s sodelavci

9. 10. 2012►Maša ob začetku akad. leta ► UNIPAS, nadškof Stres

10. 2012 – 6. 2013Študentska sv. maša (vsak torek ob 19. 00) in po maši Molitvena skupina (1. torek v mesecu); Biblična skupina (3. torek v mesecu) ► UNIPAS

10. 2012 – 6. 2013►Duhovni vikendi za birmance, srednješolce in študente ► SKAM

6 večerov v letu►DRG večeri ►UNIPAS + SMP

7. – 9. 12. 2012►Adventne duhovne vaje ► UNIPAS (s. Štefka Klemen)

19. 12. 2012, 27. 3. 2013►Spovedovanje pred prazniki ► UNIPAS, frančiškani

1. – 3. 2013►Uvodniki na spletni strani UNIPAS: Moje osebno srečanje z Jezusom Kristusom (pričevanja študentov in profesorjev) ► UNIPAS

16. 2. 2013Stična diha (Stična mladih&Ritem duha) – prenos navdušenja nad Jezusom, ki so ga mladi doživeli v Stični; Videm Dobrepolje ► SKAM

8. – 10. 3. 2013 ►Postne duhovne vaje ►UNIPAS, p. Ivan Hočevar

14 dni pred postom►Priprava križevega pota ob letu vere (zadovoljuje cilja št. 2 in 3 – poudari srečanje s Kristusom in pričevanjskost) ►ŠUD (križev pot za družine), ŠKU s sodelavci

4. – 5. 2013Priprava adoracije: pričevanja posameznikov (zapis teh pričevanj kot uvajanje – pomoč pri osebni adoraciji ► ŠKU s sodelavci

20. 5. 2013►Center SKAM Lj. : Celodnevna adoracija »Veselite se v Gospodu, zmeraj!« ► SKAM

1. – 2. 6. 2013►Noč adoracije; Molitvena ura za zakonce in družine (izdelek) … ►ŠUD, ŠUL, ŠKU

8. 2013►Izkušnja žive Božje besede in molitve v Poletnih tednih v Taizéju ►SKAM

 

3.VERNIKI SMO OPOGUMLJENI ZA PRIČEVANJE V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU

15. 9. 2013►Stična mladih: pričevalec John Pridmore in mladi pričevalci ►MOM/SKAM

9. 2012 – 3. 2013►Itinerarij in razlage izpovedi vere s katehezo ► PS, ŠKU, ŠUL

9. 2012 – 6. 2013Odkrivanje življenja svetnikov na e–skam; septembra 2013: Veselje svetnikov v tiskani obliki. ► MOM/SKAM

9. 2012 – 9. 2013E–novice, spletna stran – Božja beseda prihajajoče nedelje; rubriki o svetnikih in o sodobnih pričevalcih ► ŠUL

9. 2012 – 6. 2013Odmik z Božjo besedo, enodnevni odmik za osebno sobivanje z Gospodom in skupnostjo (enkrat mesečno) ► SKAM

9. 2012 – 6. 2013►Center SKAM Lj. : delavnice, okrogle mize, pričevanja… (vsak 4. ponedeljek v mesecu) ► SKAM

10. 2012►Zgibanka za delo v zakonskih skupinah: Duhovni vodnik skozi apostolsko veroizpoved ► ŠUD

7–10. 2. 2013►Zimske radosti ► UNIPAS

10. 2012 – 3. 2013►Spodbujanje župnij k ustanavljanju/spodbujanju malih občestev ►ŠKU, PS

10. 2012 – 5. 2013►Usposabljanja za župnijske mladinske voditelje in voditelje malih občestev v Slovenski šoli za animatorje ► ŠOM/SKAM

11. 2012 in 3. 2013►Izobraževanja za ŽPS – Mala občestva kot štartna točka ►ŠUL

11. 2012 in 4. 2013►Center SKAM Lj.: Dobra novica o spolnosti za mlade – sklop štirih pričevanj zakonskih parov (daljna priprava na zakon) ► SKAM

12. 2012 in 1. 2013►Izkušnja z mladimi iz Evrope: Evropsko srečanje mladih ►SKAM

1. – 5. 2013►Daljna priprava na zakon: Tečaj Pot v srce – teologija telesa J. P. II. ► SKAM/Iskreni. net

4. – 6. 2013►Uvodniki na spletni strani UNIPAS: Javno pričevanje za Jezusa Kristusa (pričevanja študentov in profesorjev) ► UNIPAS

4. – 5. 2013►Priprava adoracije: pričevanja posameznikov (zapis teh pričevanj kot uvajanje – pomoč pri osebni adoraciji ► ŠKU s sodelavci

15–17. 3. 2013►Daljna priprava na zakon: vikend teologija telesa za mlade ► SKAM/Iskreni. net

21–22. 6. 2013Nočno romanje na Brezje ►ŠOM/SKAM

7. 2013►Izkušnja mladih: Svetovni dan mladih ► MOM/SKAM

7. – 8. 2013►Izkušnja skupnosti in sodelovanja: Poletna šola skupnosti Kaprije. Počitniški program ► SKAM, UNIPAS

24. 11. 2013Slovesna izpoved vere

Dopis ŠUD – spodbuda voditeljem PNZ ► ŠKU, ŠUD

 

4.Občestva se bodo v pogovoru seznanjala z dokumentom in ga ponotranjala.

5. 9. 2012►B. Cestnik predstavi PiP duhovnikom na PT

9. – 10. 2012Povabilo katehetom k spoznavanju in ponotranjanju dokumenta ► ŠKU, SKU (v Naši katehezi)

9. 2012►Izid knjižice »župNIja MALDIH?« ► ŠOM/SKAM

22. 9. 2012►PT ►PS, ŠUL

27–29. 9. 2012Nacionalna konferenca o MP: Pridite in poglejte! ► MOM/ŠOM/SKAM

10. 2012 – 6. 2013►Po študentski sv. maši ob 19. 00: Študijska skupina (4. torek) ► UNIPAS

6. 10. 2012►ŠPS se na svoji seji seznani z dokumentom in ga ponotranja.

10. 2012►Pastoralna konferenca: duhovnik spozna tiste dele PiP, ki so vezani nanj. ► Vodja PS in škof Stres.

10. 10. 2012►Srečanje dekan. animat. ŠOM ► ŠOM

9. – 10. 2012►Zbiranje kontaktnih podatkov predstavnikov iz župnij (tajnik+pomočnik) ► ŠUL

9. 2012 – 3. 2013►Na srečanjih po dekanijah skupno iskanje novih korakov v postavitvi pastoralnega načrta za področje mladinske pastorale na osnovi knjižice »župNIja MALDIH?« ► ŠOM /SKAM

9. 2012 – 6. 2013►Postopna objava PiP v
E–novicah; PPS–ji z dokumentom (po delih) in vprašanji za pogovor za seje ŽPS ► ŠUL

9. 2012 – 6. 2013►ŽPS–ji obdelujejo in ponotranjajo dokument PiP po predlogu v Našem poslanstvu ►Župnije

11. 2012►Delo s tajniki ŽPS in njihovimi sodelavci (izobraževanja, pripomočki…. ) – na ravni škofije ►ŠUL, animacijska ekipa

10. 2012 – 4. 2013►Spoznavanje in ponotranjanje dokumenta na srečanjih katehistov: študijsko posvetovanje SK, mesečna srečanja, katehetski simpozij ► ŠKU, SKU, SSKK

11. 2012 in 3. 2013►Na dekanijskih pastoralnih konferencah duhovniki pregledujejo posamezne segmente PiP za mesec dni naprej glede na ŽPS–je. Delajo po Našem poslanstvu. ► PS

9. 1. 2013►Srečanje dekan. animat. ŠOM ► ŠOM

3. 2013►Radijski misijon na vsebino leta vere; Luč Vere ► Radio Ognjišče

3. 2013►Delo s tajniki ŽPS in njihovimi sodelavci (izobraževanja, pripomočki…. ) – po arhidiakonatih ► ŠUL, animacijska ekipa

10. 4. 2013►Srečanje dekan. animat. ŠOM ► ŠOM

 

5. Izbrane bodo pastoralne prioritete škofije (na osnovi dokumenta + situacije)

Pastoralna služba kot celota:

9. 2012►Škofa po navdihu PiP opredelita »vizijo« škofije in prioritete / poudarke. ► škofa

9. 2012►Pismo dekan. animat. idr. mladinskim voditeljem za leto načrtovanja in leto vere, predstavitev ciljev in proces načrtovanja ► ŠOM

10. 2012 – 2. 2013►V skladu z opredelitvijo škofov se na več srečanjih v grobem izdela pastoralni načrt škofije. ► PS z uradi

2. 2013►ŠPS se seznani z načrtom in poda povratno informacijo ► ŠPS

3. 2013►Mednarodna izmenjava pastoralnih izkušenj z Dunajem ►SKAM

4. – 5. 2013►ŠOM pripravi pastoralni načrt za mladinsko pastoralo na osnovi usmeritev škofije in ŠPS ► ŠOM

 

6. Na ravni škofije obstaja seznam moderatorjev, usposobljenih in oprem­ljenih (z orodji) za pastoralno načrtovanje v župniji, škofiji, škofijskih občestvih.

Pastoralna služba kot celota:

9. 2012 – 2. 2013►Sklic animacijske skupine in njeno sestajanje: Priprava orodij za načrtovanje

Priprava usposabljanj; Morda prisotna na jesenskem srečanju tajnikov ► PS, ŠUL

Spomladi►Usposabljanja moderatorjev (= tajniki + pomočniki) po arhidiakonatih ► Animacijska skupina, ŠUL

 

Cilji 1–6: dodatne dejavnosti

10. 8. 2012►Predstavitev ciljev in dejavnosti pastoralnega leta v nadškofiji v Sporočilih ► PS

29. 8. 2012►Predstavitev pastoralnega leta in dokumenta PIP dekanom. ►Vodja PS

5. 9. 2012 ►Škof Turnšek v predavanje na PT vključi tudi tri cilje naše škofije, vezane na leto vere (1–3). – Škof Stres v nagovoru na PT predstavi načrt leta v naši škofiji. ► Vodja PS

9. 2012 Predstavitev ciljev in dejavnosti ► PS, ŠUL; ŠUD

25. 9. 2012►Srečanje z dek, anim. za družino: Predstavitev ciljev in dejavnosti pastoralnega leta v nadškofiji ► ŠUD

10. 2012►Pastoralna konferenca duhovnikov na temo: »duhovnikova identiteta«. Z namenom, da duhovniki poglobljeno živijo leto vere. ► PS in škof Stres

9/2012; 1/2013; 5/2013►Tri številke Naše pa­storale; vsaka posvečena enemu od treh ciljev leta vere in delno vsaka tudi ciljem 4–6. ► PS z uradi

8. 2012 –Spletne strani PS: gumb z gradivi in promocija gradiv! ► PS, ŠUL, ŠUD