Gradiva z izobraževanj za pastoralno načrtovanje

Gradiva s pomladanskega srečanja članov ŽPS 2016

Gradiva z jesenskega srečanja članov ŽPS 2015

Gradiva z junijskega srečanja članov ŽPS 2015

Gradiva z izobraževanja za pastoralno načrtovanje, marec 2014

Gradiva z izobraževanja za pastoralno načrtovanje, oktober 2013

Na poti k izviru: PowerPoint diaprojekcije in druga gradiva za seje ŽPS v pastoralnih letih 2013-2014 in 2014-2015

1. poglavje Na poti k izviru

2. poglavje: Moja pot od številnih delavnosti k izviru

3. poglavje: Pot naše župnije od številnih dejavnosti k izviru

4. poglavje: Mesto Božje besede v mojem življenju

5. poglavje: Spodbujanje branja Božje besede v naši župniji

6. poglavje: Moja osebna molitev

7. poglavje: Spodbujanje molitve v naši župniji

8. poglavje: Moj osebni odnos do evharistije

9. poglavje: Obhajanje bogoslužja oz. evharistije v naši župniji

10. poglavje: Ovrednotenje zastavljenih ciljev v pastoralnem letu 2013-2014

11. poglavje: Moja poklicanost in poslanstvo

12. poglavje: Skrb naše župnije za prepoznavanje poklicanosti in poslanstva

13. poglavje: Moje mesto v živem občestvu

14. poglavje: Spodbujanje živih občestev v naši župniji

15. poglavje: Moje prizadevanje za sočutje in pravičnost

16. poglavje: Prizadevanje za sočutje in pravičnost v naši župniji

17. poglavje: Moje prizadevanje za spravo in odpuščanje

18. poglavje: Prizadevanje za spravo in odpuščanje v naši župniji

19. poglavje: Ovrednotenje zastavljenih ciljev v pastoralnem letu 2014-2015

20. poglavje: Ovrednotenje zastavljenih ciljev v pastoralnih letih 2013-2014 in 2014-2015

 

Gradiva z izobraževanj za voditelje komisij

Korak naprej 2, gradiva