Implementacija krovnega dokumenta v Nadškofiji Ljubljana

V Nadškofiji Ljubljana pri implementaciji PiP-a deluje animacijska skupina, katere člani so izkušeni moderatorji.